Vecka 21:

Downfall on Wallet street! På svenska kallat: börsfall!

Back/Tillbaka