Vecka 44: FN,s klimatpanel spår kraftigt höjda havsnivåer!

Sjöfartsverket tar över Botniabanan AB!

Räknade Banverket med vattnet över huvud taget?
Framtida sjömärke?
Inframarinstruktur!
Effektiv bullerdämpning!

 

Skuggeffekten som tynger våra lån! Ingves höjer sin kvarting!

 Back/Tillbaka