Smörj har aldrig hjälpt, rösta istället! Week 37, 2010. Stop movie

Music: I want but I cant return home, by Mats Falk